Turistika jeseníky Archive

  • kaskády

    Jeseníky turismus

    Výškové rozdíly Jesenicka jsou značné.Nejnižší bod je ve výšce 201 m n.m. a nejvyšší 1492 m n.m.Najdeme zde všechny typy reliéfu, od roviny po hornatinu.Centrem Jesenicka je Hrubý Jeseník, který je po Krkonoších druhým nejvyšším pohořím České vysočiny.Jsou pro něj typické zaoblené hřbety a příkré...

    Full Story