AKTUALIZACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE ROZVOJE CR V TUR. REGIONU SMAS

Enterprise plc, s.r.o.zpracovává ve spolupráci s DMMS, o.p.s.aktualizaci Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko.

Dne 13. září 2005 se k této problematice sejde již podruhé poradní sbor pro cestovní ruch. Setkání se bude tentokrát konat v Hotýlku u Pekina v Dolním Údolí u Zlatých Hor.

Dokumenty pro jednání si můžete stáhnout v níže uvedených souborech. Jedná se o tyto materiály:

– návrh syntézy a strategie
– aktualizovaná analýza (web firmy Enterprise plc, s.r.o. – soubor s názvem
„Analýza ke stažení“)

Olga Zachová