BESKYDY RADEGAST CYKLOTRACK

Cyklotrasa povede nádherným prostředím CHKO Beskydy a poté rekreačními oblastmi vodních nádrží Žermanice a Těrlicko.Je dlouhá zhruba padesát tři kilometrů.Cyklotrasa vznikala za spolupráce Klubu českých turistů a je tedy bez jakýchkoliv pochyb, že splňuje evropské standardy značení cyklotras, což se následně odráží v dobré orientaci cyklistů a v bezpečnosti provozu.Cyklostezka je propojena se stávající cyklistickou Beskydsko-karpatskou magistrálou.Doporučené typy kol jsou siniční a trekkingová.

Olga Zachová