Dřevěné kostely na Těšínsku

Kostely ze dřeva a menší dřevěné náboženské stavby se nejvíce v České republice dochovaly v Těšínském regionu.V archivech najdeme záznamy minimálně o sedmdesáti dřevěných a polodřevěných kostelích, nemluvě o menších kapličkách a zvoničkách.V průběhu posledních dvou století jich však většina zanikla a to z důvodu zchátrání nebo požáru.Na Těšínsku  se do dnešní doby dochovalo jedenáct kostelů a kostelíků.O dalších stavbách se můžeme dozvědět z archivů a literárních záznamů.

Olga Zachová