NOVÉ TISKOVÉ MATERIÁLY

Nové tiskové materiály lákají turisty do regionu Severní Moravy a Slezska

„Dovolená s golfem a pohybem na Severní Moravě a ve Slezsku“ a „Lázně a wellness na Severní Moravě a ve Slezsku“ jsou dvě zcela nové publikace, které mají napomoci v propagaci turistického regionu Severní Moravy a Slezska. Tvůrcem těchto katalogů je Destinační management Moravsko-Slezský o.p.s. , který takto navázal, na již v loňském roce zrealizovanou, komplexní nabídku kongresové a incentivní turistiky.

Katalog mapující možnosti golfové turistiky nabízí prezentace všech golfových areálů v turistickém regionu a nechybí ani nabídka ubytování a dalšího sportovního vyžití. Materiál byl vydán v české, polské, anglické a německé jazykové mutaci.

Pro ty návštěvníky, kteří uvítají naopak odpočinek a relaxaci je připravena ucelená nabídka lázeňských a wellness míst a pobytů. Dovolená pro zdraví a krásu, jak zní podtitul katalogu, představuje všechny lázeňské komplexy regionu, dále také hotely s wellness nabídkou a mnoho dalších zařízení, kde může návštěvník hodit starosti za hlavu a užívat si zaslouženého odpočinku. Prezentace v těchto materiálech si může ve svém jazyce přečíst návštěvník z Čech, z Polska, Německa, Ruska a z anglicky mluvících zemí.

Katalogy budou využity při prezentacích na veletrzích a workshopech cestovního ruchu v ČR a v zahraničí, prostřednictvím zahraničních zastoupení agentury Czechtourism se dostanou do mnoha zemí a to co nejblíže k potenciálním návštěvníkům. Budou sloužit jako pracovní materiály pro zástupce zahraničních cestovních kanceláří a novináře, kteří k nám do regionu zavítají. Informace z těchto dvou publikací se prostřednictvím informačních center v České republice dostanou také přímo k turistům.

Oba tyto katalogy, kterými se náš region představí nejen v České republice, ale hlavně v zahraničí, by nebyly vydány bez výborné spolupráce všech partnerů, kteří měli zájem se v materiálech prezentovat. Díky nim jsme měli opět možnost představit region „Kontrastů a příležitostí“, region, kde stojí za to strávit krásné dny volna a odpočinku.

Zde si můžete stáhnout obě tyto publikace:

Lázně a wellness

Dovolená s golfem a pohybem

Olga Zachová