TURISTICKÉ ORGANIZACE POLSKÉHO SLEZSKA

Wroclaw; únor 2006.Dne 28.února proběhlo pracovní jednání zástupců tří regionálních turistických organizací polské části Slezska – Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja Turystyczna – se zástupci Destinačního managementu Moravsko – Slezského, které se týkalo možností spolupráce jak v oblasti marketingu, tak i v oblasti přípravy rozvojových projektů cestovního ruchu v polské i české části Slezska.

V první fázi jednání se účastníci vzájemně informovali o své činnosti především v oblasti marketingu na regionální, oblastní a místní úrovni a o způsobu financování svých aktivit. Následně byly oboustranně navrženy možnosti spolupráce při „prodeji polské i české části Slezska“ především na vzdálenějších cílových trzích. Došlo k dohodě o postupném rozvíjení spolupráce od menších projektů k organizačně i finančně náročnějším projektům.

Konkrétním výsledkem společného pracovního jednání byly první přípravné kroky k vytvoření společného marketingového materiálu, propagujícího hlavní atraktivity jak z české, tak z polské strany Slezska.

Další setkání proběhne v sídle Destinačního managementu Moravsko – Slezského v Ostravě.

Olga Zachová