16.11.2007 – VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A MSK ZA OBDOBÍ LEDEN – ZÁŘÍ 2007

Počet zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v lednu až září 2007 byl 5 149 764, což představuje růst oproti stejnému období roku 2006 o 2,2 %. Počet přenocování zahraničních turistů v HUZ činil za období leden – září 2007 16 021 970, což představuje růst o 0,9 %.

V období leden – září 2007 se 57,5 % zahraničních turistů ubytovalo v HUZ v Praze, což je 2 962 834 zahraničních turistů a nárůst oproti stejnému období roku 2006 o 4,5 %. Druhé místo patřilo Karlovarskému kraji s 370 547 zahraničními turisty, což představuje růst oproti stejnému období roku 2006 o 0,2 %. Třetím nejnavštěvovanějším krajem byl Jihomoravský kraj s 355 204 zahraničními turisty a nárůstem o 10,5 %. Výrazně si letos polepšily také tyto kraje: Moravskoslezský kraj (+24,4 %), Plzeňský kraj (+11 %), Pardubický kraj (+8,4 %) a Zlínský kraj (+10,6 %).

Nejdůležitější zdrojovou zemí je Německo, 1 207 320 turistů, pokles o 3,6 %, Druhé místo patří Velké Británii s 401 551 turisty a poklesem o 6,2 %. Třetí místo patří Itálii s 322 505 turisty a nárůstem o 1,5 %.

Zahraniční turisty můžeme rozdělit do několika zdrojových oblastí:

1. sousední státy: Počet turistů z okolních zemí, mimo Německa, se zvýšil. U slovenských turistů vzrostl o 10,8 %, u polských turistů vzrostl o 10 % a u rakouských turistů byl zaznamenán nárůst o 2,2 %. Pouze počet německých turistů pokles. CzechTourism se v posledních letech více zaměřil na propagaci České republiky v sousedních zemích. Důvodem byl klesající počet turistů z Polska, Slovenska, Rakouska a také z Německa.

2. státy východní a střední Evropy: Nejdůležitější zemí z východní a střední Evropy je Rusko, které se posunulo na 6. místo (ve stejném období 2006 se nacházelo na 10. místě) a nárůst oproti stejnému období roku 2006 je o 37,3 %. Mezi další významné země patří Maďarsko (+0,9 %) Litva (+25,5%), Ukrajina (+25,3 %) či Rumunsko (+ 40,8 %).

3. ostatní státy Evropy: Počet turistů z druhé nejvýznamnější zdrojová země příjezdového cestovního ruchu, Velké Británii, v posledních letech klesá (-6,2 %). Počet italských turistů v posledních letech stagnuje okolo 400 000 za rok. Za leden – září 2007 jejich počet mírně vzrostl o 1,5 %.

4. vzdálené země: Počet turistů z USA v letošním roce klesá (- 4,2 %), to samé lze říci o počtu turistů z Japonska (- 6,6 %) a Kanady (-4,9 %). Na druhou stranu, zájem o návštěvu České republiky roste u Číny (+ 20,3 %) a Brazílie (+ 10,9 %).

Můžeme říci, že přestože počet turistů ze západní Evropy mírně klesá, daří se nám úspěšně oslovovat turisty v sousedních zemích a turisty ze států východní a střední Evropy. Významnou roli zde hraje růst leteckých spojení z Prahy a dalších letišť ČR.

Příjezdový cestovní ruch v roce 2007 – výsledky šetření leden – září 2007 (šetření realizuje společnost STEM/MARK, a.s. pro Ministerstvo pro místní rozvoj)

Šetření je realizováno na 18 hraničních přechodech, letišti Praha Ruzyně a dvou železničních stanicích, v průběhu celého roku se uskuteční 25 000 rozhovorů.

Nejčastěji zmiňovanými důvody návštěvy ČR je rekreace a zábava (45 %), návštěva příbuzných a známých (20 %) a obchodní cesta (18 %). Pouze 36 % zahraničních turistů navštívilo ČR poprvé, ostatní již v ČR byli a dokonce 28 % zahraničních turistů navštěvuje ČR několikrát ročně. Průměrné celkové výdaje zahraničních turistů jsou 2 488 Kč na osobu a den, z toho je v průměru 889 Kč utraceno před cestou a 1 598 Kč jsou výdaje na území ČR. Většina zahraničních turistů hodnotí pobyt v ČR příznivě a je s ním velmi spokojena. Zahraniční turisté si stěžují především na špatnou infrastrukturu (8 %), špatnou jazykovou vybavenost a přístup Čechů k cizincům zmiňuje 5 % turistů.

Zahraniční turisté v HUZ v ČR 1.-3.čtvrtletí 2007 v xls.

Výsledky za celý rok 2007 budou k dispozici na jaře 2008 (březen/duben)

Olga Zachová