Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Sloup byl vztyčen v osmnáctém století a dosahuje výšky třicet pět metrů. Je to naprosto unikátní dílo a bývá označováno jako olomoucké baroko.Sloup je ozdoben velkým počtem soch a toto uskupení soch z období baroka je největším ve střední Evropě.Na stavbě se angažovali hlavně olomoučtí řemeslnící a mistři.Sloup měl být oslavou Boha a poděkováním za skončení moru který ve městě několikrát udeřil v letech 1714 a 1716.Dílo bylo zařazeno na seznam památek UNESCO.

Olga Zachová