AKTUALIZOVANÁ MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CR PRO OBDOBÍ 2005-2008 S VÝHLEDEM DO ROKU 2010

Aktualizovaná marketingová strategie rozvoje CR v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko za období 2005-2008 s výhledem do roku 2010, schválená zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2005.

Soubory ke stažení v pdf.Soubory ke stažení v pdf. Soubory ke stažení v pdf. Soubory ke stažení v pdf.

1. část úvod

2. analýza první část

3. analýza druhá část

4. část strategie

5. část akční plán

6. část investiční příležitosti

7. část a) analýza -MSK hosté v ubytovacích zařízeních

8. část b) analýza – OK hosté v ubytovacích zařízeních

9. část c) analýza – ZK hosté v ubytovacích zařízeních

10. část analýza – nejnavštěvovanější atraktivity

11. část analýza – technické atraktivity

Olga Zachová