PRVNÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – REGIONÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI V CESTOVNÍM RUCHU

Dotazníkové šetření: Regionální příležitosti v cestovním ruchu. . .

Základním cílem tohoto projektu realizovaného Českou centrálou cestovního ruchu – Czech Tourism bylo zmapovat náměty na zkvalitnění nabídky cestovního ruchu ve vybraných regionech – jednotlivých turistických oblastech České republiky.

Celé dotazníkové šetření bylo netradiční v tom, že dotazováni byli místní občané, podnikatelé/zaměstanci v cestovním ruchu a také zástupci samosprávy.

Jednoduché vyhodnocení za celý turistický region Severní Moravy a Slezska si můžete stáhnout – Z D E!!!

Vyhodnocení za jednotlivé turistické oblasti bude zveřejněno nejpozději v půlce ledna.

Olga Zachová