Bruntálské sopky

Okolo města Bruntál můžeme najít několik neaktivních, čtvrtohorních sopek.Většina patří do skupiny stratovulkánů.To znamená že za své aktivní období byla činnost těchto sopek střídavě explozivní a výlevná.Pokud byly aktivity explozivního charakteru, tak sopka vyvrhovala lávu na velkou vzdálenost a ta dopadala na zem v tuhé nesourodé vyvrženině nazývané pyroklastika.Pokud byla činnost výlevná, tak láva vytékala volně ze sopky a tvořila lávové potoky.

Olga Zachová