Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy leží v hornatině Západních Karpat a zabírá skoro celé Moravskoslezské Beskydy a také nemalou část Vsetínských vrchů a Javorníků, které tvoří Česko-Slovenskou hranici.Zde je na ni napojena chráněná krajinná oblast Kysuce.Chráněná krajinná oblast Beskydy je největší chráněnou krajinou oblastí České republiky. Důvodem k jejímu vyhlášení  bylo její neuvěřitelné přírodní bohatství, hlavně pak horské lesovité porosty kde se vyskytuje mnoho vzácných živočichů a rostlin, raritní nadzemní i podpovrchové krasové jevy a v neposlední řadě pestrost ojedinělého typu krajiny, která vznikla z historického soužití člověka a přírody na tomto území.

CHKO Beskydy se překrývá se čtyřiceti třemi maloplošnými chráněnými oblastmi a důležitým ptačím územím IBA.Je rekreační oblastí nad regionálního významu.Účelem chráněných krajinných oblastí je ochrana krajiny a jejich zdrojů.Jedná se o povrchovou strukturu krajiny, což zahrnuje i vodní zdroje, vegetaci a volně žijící živočichy.

Olga Zachová