Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Chráněná krajinná oblast Jeseníky leží na území okresů Jeseník, Bruntál a Šumperk.Co se klima týče, jsou Jeseníky chladná oblast s mnoha srážkami, hlavně sněhovými.Jedná se o hospodářsky významnou oblast která byla vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.Najdeme zde známé lázně Karlova Studánka, Jeseník, Lipová a Velké Losiny.CHKO je téměř celá pokryta lesními porosty, a to smrčinami.Místy se však dochovaly i autochtonní lesy.

Nejvyšší polohy jsou přirozeně bezlesé a jde v podstatě o holé skály, z přírodovědeckého hlediska však významné, protože se vyznačují vysokou biodiverzitou.Velmi významné místo této CHKO je lokalita Velká kotlina, nacházející se v přírodní rezervaci Praděd.Bylo tu totiž objeveno a popsáno několik stovek rostlin a živočichů.Jeseníky jsou systematicky ohrožovány emisemi a spolu s tím jde i cyklující se přemnožování různých hmyzích škůdců, kteří pak devastují rostlinou populaci.Další negativní dopady s sebou poté nese i obrovská celoroční turistická návštěvnost.

Olga Zachová