Jeseníky turismus

Výškové rozdíly Jesenicka jsou značné.Nejnižší bod je ve výšce 201 m n.m. a nejvyšší 1492 m n.m.Najdeme zde všechny typy reliéfu, od roviny po hornatinu.Centrem Jesenicka je Hrubý Jeseník, který je po Krkonoších druhým nejvyšším pohořím České vysočiny.Jsou pro něj typické zaoblené hřbety a příkré svahy.Pradědská hornatina má nejvyšší vrcholy pohoří na celé Moravě.Jsou to Praděd, měřící 1492 metrů, Vysoká hůl s 1464 metry a Petrovy kameny s 1438 metry.

Turisticky přitažlivé jsou zejména geomorfologické úkazy a jde především o skalní útvary, kterých jsou zde tisíce.Je zde velké množství skalních srubu, méně už ze všech stran omezených skal.Skalní města zde nejsou, jen několik málo skal v Žulovské pahorkatině které patří mezi nejzajímavější skalní útvary.Jde o izolované skály nebo i skalní města ve Smolném, Borovém a Suchém vrchu.Jsou zde vodopády a kaskády vytvořené a stále přetvářené tekoucí vodou.Nejsou zde vysoké vodopády ale spíše soustavy menších vodopádů.U krystalických vápenců se můžeme setkat s krasovými jevy, ale ty v Jeseníkách nejsou moc časté díky malému výskytu vápenců.Typickým krasovým údolím je údolí Ztraceného potoka u Horní Lipové

Stavba jesenické oblasti je z geologického hlediska velmi složitá pestrá.Všechny doby počínaje starohorami a čtvrtohorami konče v ní zanechaly stopy.Můžeme zde najít horniny vyvřelé, usazené i přeměněné.Nejčastěji zde narazíme bezpochyby na horniny přeměněné.

Olga Zachová