Jeskyně Na Špičáku

Název jeskyně je inspirován kopcem Špičákem u Supíkovic.Ten měří pět set šestnáct metrů.Podzemní jeskynní bludiště leží v podstatě v jedné rovině.Prostory jsou suché a typicky vytvarované.Celý kopec a podzemní komplex je dnes chráněné území.O jeskyních se vědělo už v dávné historii.Dosvědčují to rytiny, namalované letopočty a kresby na stěnách jeskyně.Velmi patrné jsou letopočty 1564 a 1613 a ještě několik málo dalších.Jeskyně často sloužily jako úkryt a stěny jsou černé od ohňů a loučí a krápníková výzdoba jeskyně je olámaná.Dochovala se jen na místech těžce dostupných a neznámých.

Jeskyně byly poprvé zpřístupněny široké veřejnosti v letech 1884-1885.V roce 1955 zde byla zavedena elektřina a osvětlení.Charakteristickým znakem těchto jeskyní jsou chodby srdcovitého profilu vytvářející skutečné bludiště.

Olga Zachová