KONCEPCE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vážení partneři, na základě vzájemné dohody s krajským úřadem Moravskoslezského kraje, si Vám dovolujme na našich internetových stránkách představit odbornou část díla (koncept) „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje“. Krokem zveřejnění tohoto díla nastává připomínkové řízení, ve kterém můžete předkládat své doplňující i iniciativní návrhy. Všechny podané připomínky budou vyhodnoceny, připomínky doporučené odborným zpracovatelem a odbornými výbory zastupitelstva kraje budou akceptovány a na jejich základě vypracován čistopis práce ke schválení v zastupitelstvu kraje. Více informací najdete na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Dokumentace ke stažení obsahuje celkem 4 samostatné sobory (1soubor – mapové zákresy ve formátu jpg, 3 textové soubory ve formátu word a zip)

Slovo úvodem (word)
Cyklostrategie MSK – plné znění (zip)
Formulář pro podání připomínek ke koncepci (word)

Mapy (pdf)

OBECNÉ INFORMACE:

NÁZEV ZAKÁZKY:
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje

OBJEDNATEL:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

ZPRACOVANÉ ÚZEMÍ:
Moravskoslezský kraj, zahrnuje okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava

ZPRACOVATELÉ:

HLAVNÍ ZPRACOVATEL:
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Janáčkova 1194/12,
702 00 Moravská Ostrava,
(dále jen DP)
středisko Olomouc
Křižkovského 5,
772 00 Olomouc
(dále jen DP-O)

SPOLUPRÁCE:
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. s
Spartakovců 3,
708 00 Ostrava Poruba
(dále jen USO)

Centrum dopravního výzkumu
Středisko pěší a cyklistické dopravy
Krapkova 3
709 00 Olomouc
(dále jen CDV)

ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
CYKLISTICKÁ DOPRAVA, CYKLOTURISTIKA:
Ing. Aleš Cipris
Alena Schneiderová

Olga Zachová