Lázně Dolní Lipová

Klimatické lázně Dolní Lipová jsou pro návštěvníky k dispozici po celý rok.Leží v nadmořské výšce 487 metrů nad mořem v oblasti Hrubého Jeseníku.Lázně jsou zaměřeny na léčbu neinfekčních kožních chorob jako je lupénka a atopický ekzém, na onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a metabolické poruchy.Dále se lázně zabývají léčbou obezity a používají k tomu moderní medicinské poznatky.

Lázně Dolní Lipová byly založeny roku 1829 a jsou pevně spojeny se jménem jejich zakladatele, jímž byl přírodní léčitel Johann Schroth.Ten se narodil 11. února 1798 v České Vsi.Reálný počátek léčby těchto lázní se však odhaduje až k roku 1837.Schroth se brzy dostal do sporu s tehdejšími úřady a nakonec došlo ke kompromisu že svou léčebnou metodu může používat za podmínky lékařského dozoru nad pacienty léčenými v jeho lázních.První roky svého provozu neměly lázně vysoký počet návštěvníků.V dalších letech ale jejich počet rapidně stoupal.

Každý pacient projde na začátku komplexním vstupním vyšetřením na jehož základě je potom zvolena optimální léčba.Používají se osvědčené i moderní léčebné metody.Lázně spolupracují s předními odborníky těch medicínských oborů, které při léčbě používají.Pořádají pro ně častá pracovní setkání za účelem výměny nových informací a technik lékařské praxe.

Olga Zachová