ODBORNÁ KONFERENCE V CESTOVNÍM RUCHU – 13.3.2009

Již po šesté proběhne v rámci výstavy v cestovním ruchu DOVOLENÁ a REGION 2009 také odborná konference. .

Pro tento rok jsme zvolili téma, které považujeme za aktuální, a které zajisté velice trápí veškeré subjekty zainteresované v cestovním ruchu.

Hlavní téma konference:

Hospodářská krize – příležitost nebo hrozba pro cestovní ruch a tuzemské destinace?

Konference proběhne v pátek 13. března 2009 od 9:30 hod. v konferenčním sálu Výstaviště Černá louka v Ostravě.

Pozvánka na konferenci.
Program odborné konference.
Přihláška (ke stažení).
Vyplněnou přihlášku nám prosím zašlete nejpozději do 6. března 2009 na [email protected].

Organizátorem konference je Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Konference se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ing. Jaroslava Palase.

Cíle konference:

Dle některých prognóz UNWTO upozorňuje, že současná krize neubírá lidem chuť cestovat jako např. obavy kolem SARS či teroristických útoků a také zdůrazňuje, že odvětví cestovního ruchu odolává globální hospodářské krizi mnohem lépe než jiné ekonomické sektory. Než opravdu dramatický pokles v počtu cest bychom měli spíše předpokládat určité změny v cílových skupinách a v nákupním chování turistů a návštěvníků a patřičně se ně připravit.

Pro některé destinace či regiony může být světová hospodářská krize i příležitostí. Jaké změny lze tedy očekávat? Co můžeme udělat pro to, aby dopad na návštěvnost našich regionů byl co nejmenší? Jak budou reagovat zkušení poskytovatelé služeb v cestovním ruchu? Jak může napomoci veřejný sektor?

To jsou otázky, na které – pokud přijmete naše pozvání, se všichni budeme snažit hledat odpovědi.

Na Vaší účast se těší

DMMS, o.p.s.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Tel.: 599 529 936 nebo [email protected].

Olga Zachová