PŘIPRAVUJEME V BESKYDECH

Na podzim do Beskyd zavítají zástupci holandských a maďarských cestovních kanceláří.

Na základě vyhodnocení poznatků a zkušenosti z průběhu fam tripů pro zástupce CK z Polska a ze Slovenska jsme se spolu s organizátory rozhodli uspořádat další dva fam tripy. První pro holandské CK v termínu od 9.9. do 12.9.2004 a druhý pro maďarské cestovní kanceláře v termínu od 30.9.do 3.10.2004.
Z hodnocení jednoznačně vyplynul fakt, že organizování takovýchto akcí je pro rozvoj cestovního ruchu a konkrétních obchodů jedním ze standardně využívaných nástrojů a bylo by dobré v nich pokračovat. Rozhodli jsme se proto uspořádat tyto další dva o kterých Vás budeme informovat

Olga Zachová