Pronájem bytu v Českých Budějovicích – Přehled kvality života v krajském městě

Připravili jsme pro Vás podrobný přehled výsledků výzkumu kvality života v krajském městě v porovnání s dalšími obcemi České republiky. Zjistěte, jestli se Vám pronájem bytu v Českých Budějovicích vyplatí a co je pravdy na slavném výroku z divadelní hry Járy Cimrmana o tom, že „v Českých Budějovicích by chtěl žít každý“.

 

 

Zjistěte, jestli se Vám pronájem bytu v krajském městě vyplatí

V Českých Budějovicích aktuálně probíhá řada developerských projektů, a tak je na místě zjistit, jaká je zde kvalita života.  Nepříznivá situace s hypotečními úvěry a narůstající počet obyvatel v období akademického roku vede ke zvýšenému zájmu o nájemní byty.

 

SPECIFIKA PRŮZKUMU

V rámci projektu Obce v datech byla poměřována kvalita života v Praze a 205 obcích s rozšířenou působností.  Výsledky za rok 2019 jsou průměrem třech hlavních oblastí, které se dále člení na samostatné kategorie. Maximální dosažené hodnocení je opatřené hodnotou 10 a naopak kategorie s nejnižším skóre je označena 0. Bylo dosaženo celkového indexu kvality života 6,6. V republikovém průměru se krajské město umístilo na 23. místě. V porovnání s obcemi kraje na druhé pozici.

 

Celkové hodnocení posuzovaných oblastí

Kategorie Dosažený průměr Umístění
V kraji V ČR
Zdraví a životní prostředí 7,7 4 37
Vzdělání a materiální zabezpečení 5,2 13 96
Služby a vztahy 5,8 1 16

 

Zdraví a životní prostředí

V rámci této skupiny se posuzovalo osm samostatných oblastí, které se zaměřují na zdravotní stav obyvatelstva, dostupnou zdravotní péči a životní prostředí.

POSUZOVANÉ KATEGORIE

 • Úroveň praktických a dětských lékařů i lékáren.
 • Minimální vzdálenost do nemocnice od radnice města.
 • Průměrná délka života obyvatel.
 • Množství firem ve vzdálenosti 30 km od radnice, u kterých byl zjištěn únik škodlivých látek.
 • Rozloha chráněných území na ploše 30 km od radnice.

 

Vzdělání a materiální zabezpečení

V této kategorii se hodnotila zaměstnanost, vzdělání a ekonomická úroveň.

POSUZOVANÉ OBLASTI

 • Podíl nezaměstnaných osob, kteří jsou registrováni na úřadu práce a neexistuje u nich objektivní překážka, která by jim bránila pracovat.
 • Množství otevřených pracovních nabídek zveřejněných na pracovních portálech a nabízených úřadem práce.
 • Průměrná cena za m2 bytu v porovnání s průměrnou hrubou mzdou.
 • Příspěvky hmotné nouze.
 • Množství exekucí podle počtu obyvatel.
 • Maximální kapacita mateřských a základních škol.
 • Kvalita středních škol dle výsledků státní maturitní zkoušky.

 

Vztahy a služby

Skupina, ve které se hodnotila doprava, dostupnost služeb, doprava a aktivity občanů města.

POSUZOVANÉ KATEGORIE

 • Množství bankomatů, supermarketů, restaurací a kin ve vzdálenosti maximálně 30 minut cesty autem od radnice.
 • Zájem o krajské a obecný volby.
 • Počet vlakových spojů, které ve městě zastaví během jednoho měsíce.
 • Množství dopravních nehod přepočítaných na počet obyvatel.
 • Počet přírůstků a úbytků obyvatel.
 • Povolená herní zařízení.
 • Spolky a zájmová sdružení.

 

Historie, počet obyvatel, památky a městské části Českých Budějovic.

 

 

V rámci článku jsme Vás seznámili s podrobným přehledem výsledků Českých Budějovic v rámci projektu Obce v datech. Krajské město se umístilo celkem na 23. pozici a v Jihočeském kraji na 2. místě. S tímto skóre se řadí mezi 20 % nejlépe hodnocených obcí. Stejně dobrých výsledků město dosáhlo i v rámci samostatných kategorií zdraví a životní prostředí i vztahy a služby. V rámci hodnocené skupiny Materiální zabezpečení a vzdělání dosáhlo město průměrného hodnocení jako dalších 60 % zapojených obcí. Přečtěte si, jak jsou na tom ostatní krajská města z hlediska kvality života, pracovních nabídek a kriminality. Z výše zmíněných výsledků vyplývá, že České Budějovice jsou vhodným místem pro život a je tedy dobré zde hledat byt k pronájmu jak v případě studentů, tak i pracujících a osob v důchodovém věku.

 

Jaké hlavní výhody má podle Vás život v krajském městě ve srovnání s okresními městy?

Olga Zachová