Vodní sporty ve Vítkově

Krajina kolem města Vítkov je výrazně rozčleněna dvěmi  řekami a jejich údolími.Jsou to řeky Moravice a Odra.Na první ze zmiňovaných řek leží Kružberská přehrada.Ta slouží jako zásobárna pitné vody pro oblasti Opavska a Ostravska.Výstavba přehrady i s jejími přilehlými chatovišti velmi změnila původní ráz krajiny.Dominantou širokému okolí je ale údolí řeky Moravice, které obsahuje množství geomorfologických úkazů.Údolí Moravice bylo v roce 1992 vyhlášeno přírodním parkem.Díky vhodným podmínkám je možno na Moravici provozovat vodácké sporty, a to hlavně v jarních měsících, kdy je řeka nejsjízdnější.

Olga Zachová