Raftování na Bečvě

Řeka Bečva je, co se vodních sportů týče, málo známá řeka.Při dostatečném množství vody je Bečva divoká a její sjíždění je velmi adrenalinová záležitost.Hodně se střídají klidné úseky, kamenné prahy a skoky z umělých stupňů.Úsek pro sjezd je volen dle momentálního stavu vody na řece.Pro rafting nejsou potřeba žádné kanoistické dovednosti a v každé lodi je přítomen vyškolený instruktor.Jeden sjezd zabere i s příjezdem a přípravou vybavení asi čtyři až pět hodin.Konkrétní délka závisí na sjížděném úseku řeky.Úsek vybírá instruktor.Ideální skupina na rafting by měla být složena z pěti až deseti osob.

Olga Zachová