Hrad Brníčko

Hrad Brníčko byl založen roku 1356. pány z Otaslavic a roku 1387 přešel do vlastnictví pánů ze Slavoňova.V následujících bojích mezi moravskou šlechtou se hrad ukázal jako nedobytná tvrz a tento status si zachoval i za husitských válek.Roku 1413 se stal novým majitelem Jan Tunkl z Drahanovic.Byl to zakladatel rodu Tunklů z Brníčka.Za vlády tohoto rodu se z Brníčka stalo centrum zábřežského kraje.Jelikož byli Janovi potomci spojenci Jiřího z Poděbrad, stávaly se častým cílem útoků vojáků Matyáše Korvína.Při nájezdu v roce 1471 bylo mnoho jejich hradů, Brníčko nevyjímaje, dobyto.Hradní a vojenské vybavení bylo odvezeno do Zábřehu a hrad opuštěn.Roku 1513 už je uváděn jako rozvalina.

Olga Zachová