• Home
  • /Archive by category ' Hrady a zámky '

Hrady a zámky

Hrad Mírov

Hradní komplex je dominantou obce.Do rozlehlého předhradí patří i kostel svaté Máří Magdalény, což je barokní budova konce sedmnáctého století.Začátky tohoto hradu a i následující osud je velmi propojen s olomouckým biskupstvím.Hrad nechal vybudovat Bruno ze Schaunburka v polovině třináctého století.Úmyslem bylo postavit biskupský hrad dohlížející na biskupské zájmy v této oblasti.Po mnoha bojích s Turky se hrad dal opravit a  zrekonstruovat a z čistě vojenské budovy se ... Read More
 

Hrad Rabštejn

Z hradu se dochovaly jen zbytky zdí, kterými se vcházelo do hradního dvora.Na skalním výběžku stála bašta která chránila bránu.Rabštejn byl postaven na rozhraní třináctého a čtrnáctého století.Stalo se tak za Hrabiše ze Švábenic a tvrdí se, že původní jméno hradu znělo Hrabišův kámen.Něco na tom může být pravdy protože v okolí hradu nese podobné jméno několik vesnic ... Read More
 

Virtuální prohlídky zámků a hradů

O virtuálních prohlídkách různých měst zde už řeč byla. Ale co prohlídka hradů a zámků v České republice? Hrady a zámky tvoří neodmyslitelnou část naší republiky. Hrad nebo zámek najdete téměř v každém kraji a rozhodně nebude jeden. Navíc nám dávají inspiraci i vědomosti, jak se žilo v dávných dobách a tak dále. Z virtuální prohlídky ... Read More
 

Hrad Sovinec

Hrad Slovinec je nejrozsáhlejším hradem okresu Bruntál.Je postaven na skalnatém výběžku údolí Nízkého Jeseníku.Sovinec byl založen roku 1333.Husité udělali ze Sovince důležitou husitskou pevnost.V roce 1942 získali hrad do vlastnictví Pňovšťí ze Sovince, a ti hrad začali upravovat a rozšiřovat.Poté se stali majitely Páni z Boskovic, kteří hrad přestavěli a udělali z něj renesanční sídlo. Rozsáhlá přestavba pokračovala i za ... Read More
 

Hrad Brníčko

Hrad Brníčko byl založen roku 1356. pány z Otaslavic a roku 1387 přešel do vlastnictví pánů ze Slavoňova.V následujících bojích mezi moravskou šlechtou se hrad ukázal jako nedobytná tvrz a tento status si zachoval i za husitských válek.Roku 1413 se stal novým majitelem Jan Tunkl z Drahanovic.Byl to zakladatel rodu Tunklů z Brníčka.Za vlády tohoto rodu se z Brníčka stalo centrum zábřežského kraje.Jelikož ... Read More
 

Hrad Hukvaldy

Zakladatelem je Arnold z Hückeswagenu, který nechal hrad postavit ve třináctém století poté, co byl Přemyslem Otakarem I. požádán, aby převzal novojičínské panství.Po skončení husitských válek se hrad dostal do rukou hejtmana Jana Čápka ze Sán a poté Janu Talafůsovi z Ostrova.Od něj jej Jiří z Poděbrad vyplatil a předal opět olomouckému biskupovi.V patnáctém století se hrad dočkal rozsáhlých stavebních ... Read More