Hrad Hukvaldy

Zakladatelem je Arnold z Hückeswagenu, který nechal hrad postavit ve třináctém století poté, co byl Přemyslem Otakarem I. požádán, aby převzal novojičínské panství.Po skončení husitských válek se hrad dostal do rukou hejtmana Jana Čápka ze Sán a poté Janu Talafůsovi z Ostrova.Od něj jej Jiří z Poděbrad vyplatil a předal opět olomouckému biskupovi.V patnáctém století se hrad dočkal rozsáhlých stavebních prací.Po přestavbě se zvýšil i počet obytných budov.K definitivním úpravám doslo v půlce šestnáctého století za biskupa Marka Khuena, zastánce protireformace.V té době vznikl také renesanční palác.Rekonstrukce probíhala celé šestnácté století.Hradní opevnění a strategická poloha se osvědčily i za třicetileté války.V té době bylo renesanční opevnění nahrazeno barokními bastiony.S rozvojem techniky však hrad ztrácel na důležitosti a časem se stal pouze sídlem správy hukvaldského panství.Velký požár který hrad zachvátil v roce 1762, proměnil jednu z největších moravských tvrzí v pouhou ruinu.

Olga Zachová