Hrad Mírov

Hradní komplex je dominantou obce.Do rozlehlého předhradí patří i kostel svaté Máří Magdalény, což je barokní budova konce sedmnáctého století.Začátky tohoto hradu a i následující osud je velmi propojen s olomouckým biskupstvím.Hrad nechal vybudovat Bruno ze Schaunburka v polovině třináctého století.Úmyslem bylo postavit biskupský hrad dohlížející na biskupské zájmy v této oblasti.Po mnoha bojích s Turky se hrad dal opravit a  zrekonstruovat a z čistě vojenské budovy se stal sídlem hospodářské správy okolí.V šestnáctém století pokračoval v úpravách i biskup Marek Kuen.To za něj dostal Mírovský hrad svou současnou podobu a rozlohu.K hornímu hradu bylo přistavěno předhradí ve tvaru podkovy a do hradeb byl zapojen i mírovský kostel jenž stál původně mimo fortifikaci dole pod hradem ve městě.Hrad tedy získal kromě starší hradní kaple i svůj kostel.

Olga Zachová