Hrad Rabštejn

Z hradu se dochovaly jen zbytky zdí, kterými se vcházelo do hradního dvora.Na skalním výběžku stála bašta která chránila bránu.Rabštejn byl postaven na rozhraní třináctého a čtrnáctého století.Stalo se tak za Hrabiše ze Švábenic a tvrdí se, že původní jméno hradu znělo Hrabišův kámen.Něco na tom může být pravdy protože v okolí hradu nese podobné jméno několik vesnic jako například Hraběšice a Hrabišín.Hrad byl určen k ochraně severní části úsovského panského majetku.
První zpráva o hradu Rabštejně se zachovala z roku 1318.Poté nejsou o hradu až do čtrnáctého století žádné přímé zprávy.Domněnku o loupeživých rytířích sídlících na tomto hradu je nutno odmítnout, protože je zcela nepodložená a nedůvěryhodná.Od sedmnáctého století byl používán jen služebníky protože pánové se přesunuli do nově postaveného Janovického zámku.

Olga Zachová