VÝSLEDKY MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ – LÉTO 2005, ZIMA 05/06

Obecné informace, VÝSLEDKY A HODNOCENÍ k projektu monitorgu návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko za LETNÍ ETAPU 05, ZIMNÍ ETAPU 05/06 včetně jejich porovnání.

Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavení regionu, kvalitou poskytovaných služeb.

VÝSLEDKY ZA LETNÍ OBDOBÍ 05 naleznete zde: 1.část 2.část

V letní etapě se monitoringu účastnilo 2 972 respondetů (z toho 414 zahraničních).

Dotazování probíhalo v období červen až září 2005.

VÝSLEDKY ZA ZIMNÍ OBDOBÍ 05/06 naleznete zde: 1.část 2.část

V zimní etapě se monitoringu účastnilo 3 033 respondentů (z toho 472 zahraničních).

Dotazování probíhalo v období od prosince 2005 do března 2006.

VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ OBOU ETAP naleznete zde: 1.část 2.část

V případě zájmu o podrobné analýzy (tabulky excel) z vybraných lokalit kontaktujte Davida Karčmáře.

Tel.: +420 599 529 935

Fax.: +420 599 529 938

GSM: +420 603 228 923

E-mail: [email protected]

www: https://tourisms.cz

Proč monitoring návštěvníků?

Rozvoj cestovního ruchu v České republice je podporován řadou aktivit vážících se na realizaci záměrů v jednotlivých turistických regionech. Jedním z požadovaných úkolů je zjišťování a vyhodnocování informací týkajících se profilu návštěvníků, jejich názorů, požadavků a hodnotících soudů. Monitoring návštěvníků je pod záštitou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism prováděn plošně v celé republice formou sociologických šetření. Cílem je ověřit si, jak jsou opatření na podporu rozvoje cestovního ruchu přijímána turisty a jaká je dynamika vývoje návštěvnosti daného území. Vyhodnocení získaných informací přispěje ke zkvalitnění Strategie propagace České republiky na roky 2004 – 2010 a k přijímání opatření pro rozvoj cestovního ruchu v turistických regionech.

Monitoring je zaměřen na určení a sledování změn profilu návštěvníků a turistů podle různých demografických znaků a na zjišťování potřeb a spokojenosti návštěvníků a turistů s turistickou infrastrukturou a službami cestovního ruchu. Výstupem projektu bude srovnávací analýza umožňující vytváření časových řad ke zjišťování účinnosti opatření přijímaných a realizovaných v odvětví cestovního ruchu. Průzkum na turisticky atraktivních místech zaměřený na získání primárních informací od návštěvníků je realizován podle jednotné metodiky v různých časových etapách zahrnujících sezónní i mimosezónní období. Na různých místech České republiky jsou oslovovány předloženým dotazníkem tisíce respondentů.

Olga Zachová